De schandpaal

Een schandpaal, gerechtspaal, geselpaal of kaak is een paal waaraan iemand als strafmaatregel werd vastgebonden en te kijk werd gesteld. Naast een schandpaal bestaat ook het schandblok. Het te schande zetten was in de eerste plaats bedoeld als een onterende straf, maar het stond het publiek vaak vrij de persoon die letterlijk "voor paal stond", te beschimpen of te bekogelen met rot fruit of andere zaken. Ook het spreekwoord "iets aan de kaak stellen" komt van deze straf.
Bron Wikipedia

 

Helaas houden vele gemeenten en provincies zich nog niet of zeer slecht aan de beschermingswetgeving voor wilde orchideeën. Nu kunnen we die gemeenten natuurlijk aan de schandpaal nagelen, maar overleg met die gemeenten werkt veel beter. En gelukkig willen bijna alle gemeenten hetzelfde als wij, de orchideeën beschermen.

Vaak weten gemeenten helemaal niet dat er op een bepaalde plaats in hun gemeente orchideeën groeien of herkennen ze orchideeën helemaal niet als ze die al tegenkomen. Daar kunnen wij als orchideeënliefhebbers (en vaak orchideeënkenners) misschien wel de hand in eigen boezem steken. Als wij namelijk niet melden dat er orchideeën groeien, kan een gemeente bijvoorbeeld zijn maaibeleid er niet op aanpassen.

 

Komt u ergens in veld, park of berm orchideeën tegen, neem dan niet automatisch aan dat die locatie al bekend is, maar meld het bij:
Waarneming.nl

En bedenk, liever door 10 verschillende mensen gemeld dan 1 maal gemaaid.

 

En komt u toch orchideeënverstoring tegen, dan kunt u natuurlijk zelf actie ondernemen, maar veel beter is het te melden bij:

Nationaal Meldpunt Orchideeënverstoring