Bladproblemen.

Bron www.nov-orchidee.nl

De bron van deze gegevens ligt hoofdzakelijk in de USA, zodat de remedie niet altijd bekend c.q. verkrijgbaar is in Nederland.

 

Waarneming Aanvullende beschrijving.

Oorzaak

Maatregelen.

1. Achterblijvende groei

Gebrek aan borium, calcium

Overmaat aan calcium kan tot slechte opname van borium leiden. Overmaat aan kalium of magnesium kunnen calcium-tekort symptomen te zien geven. Te lage water-pH wordt de calcium niet opneembaar voor de plant.

2. Bezwijkende bladstelen en wortels

Waterige bruine aantastingen ontstaan aan de basis van de stengels. Bij Cattleya's, Cycnoches, Cymbidium, Oncidium, Phayus, Phalaenopsis, Spathoglottis, Vanda, Vanilla, mogelijk nog meer.

Pathogeen: Sclerotium rolfsii

Kan moeilijk uitgeroeid worden, is hardnekkig.

Vernietig de plant. Desinfecteer de omgeving. De sporen kunnen jarenlang in rust overleven.

3. Bladpunt-afsterven

Te weinig vocht of te veel water, waardoor wortelverlies.

Chemische schade door zoutopeenhoping van bestrijdingsmiddelen of kunstmest.

Ook wel calcium gebrek.

Water geven c.q minder vochtig houden.

Enkele malen goed doorspoelen of verpotten.

Calciumgebr.: 1x gieten met 22 g Dolocal p. liter water (=afgestreken theelepel)

4. Bladval, eventueel gecombineerd met chlorosis

Andere symptomen zijn diepe groeven en randen en necrotische waterige plekken, die het duidelijkst zijn aan de onderzijde van het blad

Pathogeen: Cymb. Mosaic Virus- CyMV

Vernietig de plant

5. Bladval

Voortijdige bladval van midden en ouder blad

Gebrek aan cobalt, koper, ijzer, mangaan, stikstof, fosfor; overmaat aan kalium; overmaat/gebrek aan calcium of zink.

Gebrek sporenelementen is zeldzaam. Stel pH van water bij tot onder pH7. Pas kunstmesttype aan. Overmaat aan kalium veroorzaakt een gebrek aan de sporen elementen door opname vermindering door de plant. Symptomen van mang., calcium en zink gebrek worden er ook door veroorzaakt. Magn.gebrek kan ook door te hoge pH komen (>7). Doe periodiek Dolocal, 5 gram op 2 liter, of los Epson-zout (Magn.sul­faat), 12 gram op 2 liter, in het gietwater op. Magnesium is, evenmin als calcium, in de kunstmest aanwezig. Magn. gebrek treedt ook op bij overmaat aan calcium. Zink problemen treden zelden op, tenzij men regenwater uit een zinken dakgoot betrekt. Zink overmaat veroorzaakt ijzer- en magnesiumtekort in de plant

6. Bladval

Voortijdige bladval, soms afsterving van de plant

Te hoge nachttemperaturen in de rustperiode

Lagere temperatuur. In rustperiode

7. Bladval met vage chlorotische streken

Of necrotische streken bij de bladsteel. De streken zijn gewoonlijk de eerste symptomen

Pathogeen: Tomato Ringspot Virus

Vernietig de plant

8. Bladval met rottend blad

Bacterierot. Deze pathogeen tast Vanda, Phalaenopsis, Dendrobium aan, misschien ook andere orchideeën.

Pathogeen: Pseudomonas andropogonis

Deze bacterie komt vnl. In Hawaii voor.

9. Blaren, doorschijnend

Zij kunnen een geelachtige of lichtgroene halo hebben. Deze bacterieziekte is de be­langrijkste in Phalaenopsis, maar komt in vele andere soorten orchideeën. Ook voor. Deze bacterie wordt met water verspreid. Niet van boven op plant water geven. Ver­laag lucht vochtigheid verhoog luchtcirculatie.

Pathogeen: Pseudomonas cattleya

Verwijder aangetast blad, desinfecteer grondig de rest v.d.plant, herhaal dat enkele malen met enkele dagen tussenpoos in Consan, Consan 20, Physan, RD-20, Triconsan of in Dowicide, Natriphene, Stopmold. Deze laatste drie worden voor zaailingen aangeraden, daar zij de eerste groep vaak slecht verdragen. Tevens een aantal malen, met enkele dagen tussenpoos, behandelen met bv. Benlate+uitvloeier, omdat de verzwakte planten gevoelig zijn geworden voor andere ziekten

10. Bleke bladeren

De bladeren zijn ook verdroogd en krullen naar binnen. De wortels kunnen een schimmelgroei en bruinrot te zien geven. Komt bij vele orch.soorten voor.

Pathogeen: Rhizoctonia solani

Bijgenaamd Awortelrot, Paphiop.wortelrot. Zeer besmettelijk

Aangetast weefsel verwijderen en plant dompelen in Benlate of Banrot enkele malen. Spuiten met Zineb, of Dithane Z-78 of Z-79

11. Bronskleurig blad

 

Chloorgebrek

Komt zelden voor

12. Bruine tot taankleurige sporenpukkels

Bij Bletia, Cyrtopodium, Encyclia en Stanhopea

Pathogeen: Uredo nigropuncta (Roest)

Niet fataal, maar verzwakt de plant sterk. Moeilijk te bestrijden, probeer Captan of vernietig de plant.

13. Bruine cirkelvormige plekken aan de onderzijde van het blad.

De plekken hebben een voortschrijdende oranje rand. Bij Epidendrum, Lycaste, Odontoglossum en Oncidium

Pathogeen: Uredo oncidii (Roest)

Niet fataal, maar verzwakt de plant sterk. Moeilijk te bestrijden, probeer Captan of Ferbam, Oxycarboxin, Plantvax, of het beste is de plant vernietigen i.v.m met besmettelijkheid.

14. Bruine cirkelvormige plekken

Plotseling optredend op een gebogen bladoppervlak.

Zonnebrand

Insmeren met zonnebrandolie

15. Bruine bladpunten of bladranden

Zouten-opeenhoping of verkeerde toepassing van chemicaliën.

Enkele malen goed doorspoelen of verpotten.

16. Bruine bladpunten

Snel voortschrijdend naar de bladbasis

Pathogeen kan bij alle orchideeën voorkomen in warm weer met lage lichtintensiteit en hoge lucht vochtigheid. Ook met te veel stikstof bemesting.

Chloorovermaat of Pathogeen: Glomerella cincta

Chloorovermaat zal zeer zelden voorkomen.

Verwijder aangetast weefsel en behandel het snijvlak met benlate/Benomyl of Natriphene. Sproei/dompel de gehele plant eveneens ermee/-in of:Dithane -Maneb- Zineb- Captan.

17. Bruine, waterige plekken

Sijpelt vocht uit, wanneer men erop drukt. De plekjes zijn klein en onregelmatig en hebben vaak een geelachtige, uitbreidende randje. Wanneer de plekjes ouder worden, wordt het midden donkerbruin of zwart. Komt bij vele orchideeënsoorten voor

Pathogeen: Phytophthora cactorum.

Verwijder aangetast weefsel. Sproei de plant met Zineb of dompel in een Bordeaux oplossing (Koper hydroxide)

18. Bruine bladeren

Het begint met vergeling en eindigd met afsterving.

Kan normale blad veroudering zijn.

Gebrek aan calcium, cobalt, koper, ijzer, mangaan / gebrek of overmaat aan zink / overmaat kalium of magnesium.

Overmaat aan kalium veroorzaakt een gebrek aan de sporenelementen door opname vermindering door de plant. Symptomen van Mang.gebrek worden er ook door veroorzaakt. Hoge en lage pH veroorzaakt eveneens Mang. gebrek. Pas de kunstmestformule aan, lager kalium gehalte. Magnesium is, evenmin als calcium, in de kunstmest aanwezig. Magn. overmaat geeft gebrek aan calcium. Zink problemen treden zelden op, tenzij men regenwater uit een zinken dakgoot betrekt. Zink overmaat veroorzaakt ijzer en magnesium tekort in de plant.

19. Bruine beschadigingen

De plekken zijn waterig en gewoonlijk aan de basis van de steel. Wortels en bladbasis bezwijken snel.

Pathogeen: Sclerotium rolfsii

Moeilijk uit te roeien indien gevestigd in kas.

Vernietig de plant, Desinfecteer tafel en omgeving met 2% formaline.

Steriliseer de pot met 4% formaline of 10% bleekwater.

20. Bruine pukkels aan de onderzijde van het blad

De plekjes zijn gewoonlijk verdikt en hebben vaak een roodachtige rand. Bij veroudering worden de pukkels purper-zwart

Pathogeen: Uredo epidendri

Snij aangetaste bladeren af en verbrand deze.

Sproei plant met Captan + uitvloeier.

21. Bruine plekjes op beide zijden van het blad.

Zij beginnen heel klein, ontwikkelen zich tot ronde, ovale of onregelmatig gevormde beschadigingen. Zij verkleuren in het midden en sporen ontstaan op de oudere plekken.

Specifiek bij Dendrobium

Pathogeen: Selenophoma dendrobii

Geen behandeling bekend. Verbeter lucht circulatie en hygiene.

Ziekte alleen in Japan geconstateerd.

22. Bruine vlekken op het blad

IJzer gebrek of overmaat van mangaan of zink.

Zeldzaam gebrek of overmaat. Meestal gevolg van extreem lage of hoge water-pH , deze bijstellen, maar geen sporen elementen toevoegen, is gevaarlijk voor de plant, vooral te veel ijzer! Orchideeën zijn zeer gevoelig voor ijzer overmaat.

23. Bruine tot taan-kleurige plekken.

Scherpe afscheiding. Vaak met een gele buitenrand. Op de duur ontstaan zwarte of donkerbruine sporen. Vooral Dendr. & Vanilla, maar ook andere orchideeën.

Pathogeen: Phyllostictina citricarpa

Spuiten met Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Man­cozeb

24. Bruine plekken op het blad, die groter worden

Het blad wordt geel en het weefsel tussen de nerven bezwijkt

Pathogeen: short orchid rhabdovirus

Vernietig de plant

25. Bruine vlekken aan de onderzijde van het blad

Het zijn kleine vlekjes, die iets verdikt zijn

Pathogeen: Cercospora angraeci, Cer­cospora species

Lijkt op mijtschade. Verwijder en verbrandt aangetast weefsel en spuit of dompel de plant met Zineb, Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier. Indien men spuit, dient dit 3x met 7-15 dg. interval te gebeuren.

26. Bruine tot grijze plekken

In concentrische zones of ringen. De verkleuringen ontstaan gewoonlijk bij de bladpunten

Pathogeen: Colletotrichum gloeosporiodes., ook wel Anthracnose genaamd.

Verwijder aangetast weefsel, snij 2,5 - 5 cm onder de aantasting en behandel de snede met Benlate +uitvloeier of met Natriphene. Spuit of dompel bovendien de gehele plant met Banrot 40WP, of Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Mancozeb, of Zineb, Captan, Orthocide. Benlate werkt het beste.

27. Bruine tot lichtgrijze plekken

Zonder concentrische zones of ringen

Pathogeen: Botryodiplodia theobromae.

(Bruin vlek ziekte, Brown spot)

Tast zelden gezonde planten aan, komt via een beschadiging in de plant.

Verwijder aangetast weefsel, snij 2,5 - 5 cm onder de aantasting en behandel de snede met Benlate +uitvloeier (geen vaatwas!) of met Natriphene. Spuit of dompel bovendien de gehele plant met Banrot 40WP, of Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Mancozeb, of Zineb, Captan, Orthocide. Benlate werkt het beste.

28. Bruine, waterige plekken op het blad.

Voornamenlijk bij Cymb., Dendr., Grammatophyllum, Oncidium, Phalaenopsis en Vanda.

Pathogeen: Erwinia chrysanthemi

(bacterie)

Verwijder aangetast weefsel en spuit met Natriphene, Consan, Physan 20, RD-20, Triconsan. Voor Cymb., Onc., en Phal.=s : 8-quinolinol sulfaat of oxyquinoline sulfaat (Quinol sulfaat, Chinisol, Quino­sol). Ook wordt wel Streptomycin, Tetramycin en dergelijke gebruikt, maar die zijn giftig voor vele orchideeën.

29. Bruine vlekken

Gewoonlijk op oudere bladeren. De plekken zijn waterig en zijn rond of langwerpig en ca 3,5-5 cm in doorsnede. De vlekken hebben gewoonlijk een licht bruine rand. Op Paphiopedilums.

Pathogeen: Pinicillin thomii

De plant wordt door beschadigingen geïnfecteerd.

Spuit met een standaard fungicide: b.v. Maneb, Dithane, Zineb, Tersan, Captan, Shield.

30. Bruine plekken, gezwollen

Gewoonlijk klein, komen zij voor op de onderzijde van de bladeren van zaailingen.

Pathogeen: Cercospora angraeci; Cercospora species I-IV

Lijkt op mijtschade. Verwijder en verbrandt aangetast weefsel en spuit of dompel de plant met Zineb, Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier. Indien men spuit, dient dit 3x met 7-15 dg. interval te gebeuren.

31. Bruine plekken,

Gedroogd en verschrompeld plekken

Pathogeen: Erwinia cypripedii

(Bacterie.)

Verwijder aangetast weefsel tot bij de rhizoom, desinfecteer het mes na elke snede. Week de plant meerdere uren in Natriphene of in desinfectant oxyquinolinol benzoate of quinolinol benzoate. Herhaal dit 2-3x om de paar dagen. Een alternatieve behandeling is sproeien met Consan (-20), Physan 20 of RD-20.

32. Bruine tot taankleurige vlekken

De kleine vlekjes hebben een enigszins verdikte, rode tot purperzwarte rand, een taan of bruinkleurig midden

Pathogeen: Phyllostictina pyriformis

Sproei met Benlate + uitvloeier.

33. Bruine pukkels,gezwollen, vaak met roodachtige randen

Zij komen voor op de onderzijde van het blad en worden bij veroudering purperzwart

Pathogeen: Uredo epidendri (Roest)

Verbrand aangetaste bladeren en sproei de plant met Captan of Orthocide met een uitvloeier.

34. Chlorosis en ringvormige vlekken op het blad

De verkleuringen zijn soms erg vaag

Pathogeen: CyRV

Cym. Ring spot Virus

Vernietig de plant

35. Chlorosis

Bleekzucht, lichte, gele of witte plekken op het blad

Sommige vormen van chlorosis zijn het gevolg van verkeerd gebruik van chemicaliën.

Spoel het potmateriaal grondig uit of, beter, zet de plant in nieuw potmateriaal. Knip dan de dode wortels af.

36. Chlorosis met diepe groeven en randen

Dode, waterachtige plekken zijn het meest geprononceerd aan de onderzijde van het blad. Bladeren vallen af

Pathogeen: CyMV, Cym. Mosaic Virus.

Vernietig de plant

37. Chlorosis tussen de nerven van ouder blad

Gewoonlijk licht geel

Molybdenum gebrek.

Komt zeer zelden voor. Het is een sporenelement, dat giftig voor de plant is, wanneer men er iets te veel van geeft.

38. Chlorosis op ouder blad

De verkleuring is gewoonlijk licht geel

Gewoonlijk stikstof gebrek. Kan ook : Gebrek cobalt, koper, ijzer, mangaan,/ gebrek of overmaat zink / overmaat fosfor of kalium

Stikstofrijke bemesting geven enkele malen. Overmaat aan fosfor kan gemakkelijk uit het potmedium gespoeld worden. Overmaat aan kalium veroorzaakt een gebrek aan de sporen elementen door opna­me vermindering door de plant. Symptomen van mang.gebrek worden er ook door veroorzaakt. Zink problemen treden zelden op, tenzij men regenwater uit een zinken dakgoot betrekt. Zink overmaat veroorzaakt ijzer en magnesium tekort in de plant

39. Chlorosis op nieuw blad

Er ontstaat vaak milde verkleuringen

Pathogeen: CyMV- Cym.Mosaic Virus.

Vernietig de plant

40. Chlorosis op het midden van ouder blad

Licht gele verkleuring tussen de nerven of langs de bladranden

Gewoonlijk magnesium gebrek, kan ook zijn: gebrek aan cobalt, koper, ijzer, mangaan, gebrek/overmaat zink, overmaat calcium of kalium.

Magn.gebrek mogelijk door te lage pH of te hoge concentratie calcium in het water. Voeg wat Dolocal toe of los magnesium sulfaat (Epson zout), 1 gram/liter in het water op. Overmaat calcium, zink en/of kalium heeft gebrek aan sporen elementen tot gevolg. Overmaat fosfor of kalium heeft zink gebrek tot gevolg.

41. Chlorosis tussen de nerven van nieuw blad

Betreffende bladweefsel is gewoonlijk licht geel tot wit.

Zink gebrek

Overmaat fosfor of kalium heeft zink gebrek tot gevolg.

42. Chlorotische plekken en ringen, gewoonlijk vaag

Zij verschillen op kleine punten met de chlorotische plekken, die door CyMV wordt veroorzaakt.

Pathogeen:Cucumber mosaic virus- CMV

Vernietig de plant

43. Chlorotische plekken.

Worden grote, donkerbruine of zwarte ringvormige plekken

Pathogeen: Dendrobium Virus ziekte

Vernietig de plant

44. Chlorotische plekken, langwerpig of dia­mantvormig

De plekken kunnen gespikkeld zijn met licht roodachtige purperen beschadigingen. Wan­neer de plekken groter worden sterft het weefsel erin af en vormen met de andere plekken hierogliefachtige patronen. Oudere bladeren kunnen zwarte vlekken en streken ontwikkelen. Planten geven abnormale groei te zien.

Pathogeen: TMVO, Odontogl. Ringspot Virus

Vernietig de plant

45. Chlorotische diamantvormige plekken

Zij worden necrotisch, het weefsel sterft af.

Pathogeen: Cymb. Mosaic-CyMV

Vernietig de plant

46. Chlorotische of donkere plekken op het blad

Plant ziet er ongezond uit

Wolluis, schild/dopluis

Bestrijden.

47. Chlorotische vlekken en streken

De necrotische ringen of diamantvormige beschadigingen worden roodachtig bruin of zwart met het ouder worden. Bladeren kunnen voortijdig afvallen

Pathogeen: Spathoglottis diamant spot virus

Vernietig de plant

48. Chlorotische vlekken, streken of stippels

De plekken kunnen eventueel verzonken raken en bruin worden.

Mijten

Bestrijden.

49. Chlorotische streken

Gewoonlijk vaag, kunnen de necrotisce streken voortijdig bladval veroorzaken.

Tomato ringspot virus

Vernietig de plant

50. Chlorotische plekken op het bovenste bladdeel

Oranje-gele plekken in een globaal cirkelvormig patroon kunnen het onderste deel van het blad bedekken

Pathogeen: Uredo behickiana (Roest)

Zelden fataal, maar verzwakt de plant, zodat de bloei slecht wordt.

Snijdt aangetaste bladeren af en vernietig deze. Beter de gehele plant vernietigen. Desinfecteer de standplaats en omgeving, isoleer de plant langdurig en observeer deze geregeld. Geen bestrijdingsmiddelen bekend.

51. Crêmeachtig gele verkleuringen

Worden spoedig bruin

Pathogeen: Sclerotium rolfsii

Moeilijk uit te roeien indien gevestigd in kas.

Vernietig de plant, Desinfecteer tafel en omgeving met 2% formaline.

Steriliseer de pot met 4% formaline of 10% bleekwater.

52. Donker groen blad

Met purperachtige verkleuring langs de nerven. Plant vaak gedrongen gegroeid.

Gebrek aan fosfor

Pas bemesting aan. Controleer het water. Te lage pH en te hoge pH (meer dan pH7) maakt fosfor het niet opneembaar. Spoelt gemakkelijk uit.

53. Donker groen blad,

Vaak vlezig waterweefsel en broze, gemakkelijk breekbaar.

Overmaat aan stikstof of gebrek aan kalium

Bemest minder sterk. De beste verhouding tussen stikstof (N) en kalium (K) is 1:1.

54. Donker groen of slap blad

Gewoonlijk door onvoldoende licht of te lage temperaturen.

Aanpassen.

55. Donkere of chlorotische plekken op het blad

Plant ziet er ongezond uit

Wolluis, schild-/dopluis

Bestrijden.

56. Donkere streken

Zij kunnen snel het hele blad bedekken

Pathogeen: Erwinia carotovora (bacte­rie)

(Bacterie zachte rot)

Zeer besmettelijk. Verwijder en vernietig aangetaste bladeren. Beter de gehele plant vernietigen. Desinfecteer de omgeving met bleekwa­ter of kwikchloride, HgCl2 : 1:1000. Snijvlakken behandelen met Con­san, Physan, RD-20, Oxytetracycline, Terramycin etc., Dithane, Mancozeb, Maneb, Tersan, Bordeaux pap of Kocide 101.

57. Dood gaan van nieuw blad

Eindknoppen, groeipunten of eindbladeren kunnen aangetast worden

Verkeerde toepassing van chemicaliën, of gebrek aan borium

Onderzoek chemicaliën-toepassingen. Gebrek aan het sporenelement Borium komt zelden voor, kan het gevolg zijn van te hoge pH ( hoger dan 7) of te veel calcium. Nooit extra toevoegen, is zeer giftig voor de plant.

58. Dood weefsel

Tussen de nerven

Overmaat aan borium

Overmaat aan het sporen element Borium komt zeer zelden voor.

59. Dood oud blad

Gerijpte bladeren sterven ieder jaar af, evergreen-planten verliezen ook ieder jaar oudere bladeren.

60. Dood weefsel

De onderzijde van het blad vertoont onregelmatig, langwerpige streken

Pathogeen: Cymb. Mosaic Virus- CyMV

Vernietig de plant

61. Droge, zwarte beschadigingen

Lijken oud

Pathogeen: Phytophthora cactorum

Verwijder aangetast weefsel. Sproei de plant met Zineb of dompel in een Bordeaux oplossing (Koper hydroxide)

62. Gaten en aanvretingen

In nieuw blad.

Slakken, kakkerlakken, sprinkhanen of krekels

Bestrijden.

63. Gaten in het midden van donkere plekken

Pathogeen: Cercospora angraeci; Cercospora species I-IV

Lijkt op mijtschade. Verwijder en verbrandt aangetast weefsel en spuit of dompel de plant met Zineb, Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier. Indien men spuit, dient dit 3x met 7-15 dg. interval te gebeuren.

64. Geel tussen de nerven

De stelen zijn vaak geelgroen

Magnesium gebrek.

Doe periodiek Dolocal, 5 gram op 2 liter, of los Epsonzout (Magn.sulfaat), 1 2 gram op 2 liter, in het gietwater op. Magnesium is, evenmin als calcium, in de kunstmest aanwezig.

65. Geelgroen blad

De bladeren zijn normaal donker groen

De verandering kan door te veel licht plotseling optreden.

Geleidelijk aan meer licht laten wennen

66. Gegolfde bladranden

Zink gebrek

Overmaat fosfor of kalium heeft zink gebrek tot gevolg.

67. Gekruld of holvormig volwassen blad

Kan verkeerd gebruikte chemicaliën zijn, maar ook gebrek aan cobalt, ko­per, ijzer, magnesium, mangaan / gebrek of te veel calcium of zink / teveel kalium.

Onderzoek het chemicaliën-gebruik. Overmaat aan kalium veroorzaakt een gebrek aan de sporen elementen door opname vermindering door de plant. Symptomen van mang.gebrek worden er ook door veroorzaakt. Magn.gebrek kan ook door te hoge pH komen (>7). Doe periodiek Dolocal, 5 gram op 2 liter, of los Epson-zout (Magn.sulfaat), 1 2 gram op 2 liter, in het gietwater op. Magnesium is, evenmin als calcium, in de kunstmest aanwezig. Magn. gebrek treedt ook op bij overmaat aan calcium. Zink problemen treden zelden op, tenzij men regenwater uit een zinken dakgoot betrekt. Zink overmaat veroorzaakt ijzer en magnesium tekort in de plant

68. Gekruld, verdroogd blad

Schimmelgroei en bruin rot aan de wortels mogelijk

Pathogeen: Rhizoctonia solani

Aangetast weefsel verwijderen en plant dompelen in Benlate of Banrot enkele malen. Spuiten met Zineb, of Dithane Z-78 of Z-79

69. Gele, verwelkte bladeren, die kunnen afsterven

Pathogeen: Phytophthora cactorum; Scle­rotium rolfsii

Ph. Cactorum: Verwijder aangetast weefsel. Sproei de plant met Zineb of dompel in een Bordeaux oplossing (Koper hydroxide).

S. Rolfsii: Moeilijk uit te roeien indien gevestigd in kas.

Vernietig de plant, Desinfecteer tafel en omgeving met 2% formaline.

Steriliseer de pot met 4% formaline of 10% bleekwater.

70. Gele, waterige vlekken, die gewoonlijk klein en rond zijn

Uiteindelijk worden zij roodachtig bruin en verzonken

Pathogeen: Erwinia cypripedii

(Bacterie.)

Verwijder aangetast weefsel tot bij de rhizoom, desinfecteer het mes na elke snede. Week de plant meerdere uren in Natriphene of in desinfectant oxyquinolinol benzoate of quinolinol benzoate. Herhaal dit 2-3x om de paar dagen. Een alternatieve behandeling is sproeien met Consan (-20), Physan 20 of RD-20.

71. Gele, waterige bladeren

Pathogeen: Erwinia chrysanthemi

(bacterie)

Verwijder aangetast weefsel en spuit met Natriphene, Consan, Phy­san 20, RD-20, Triconsan. Voor Cymb., Onc., en Phal.=s : 8-quinolinolsulfaat of oxyquinolinesulfaat (Quinol sulfaat, Chinisol, Quino­sol). Ook wordt wel Streptomycin, Tetramycin en dergelijke gebruikt, maar die zijn giftig voor vele orchideeën.

72. Gele tot witte spikkels op nieuw blad.

De nerven blijven gewoonlijk groen

Te veel aan koper of zink; gebrek aan ijzer.

Gebruikt U zuur regenwater dat in aanraking komt met koper of zink? (dakgoot?). Ijzergebrek, voeg een keer ijzer-chelaat aan het water toe, heel weinig!, en met een water-pH van ca 6,5-7.

73. Gele tot lichtgroene vlekken

Cirkelvormige, verzonken vlekken ontstaan op het blad of op de pseudobulb. De vlekken kunnen inelkaar vloeien en het gehele bladpunt. Bij veroudering worden zij lichtbruin en donkerevlekken van schimmelsporen kunnen ontstaan.

Pathogeen: Gloeosporium affine

Verlaag temperatuur en de luchtvochtigheid, verhoog de lichthoeveelheid.Verhoog de luchtbeweging. Behandel de plant met Zineb, Thersan SP, Thiriam of Benlate (Benomyl) met een uitvloeier. Herhaal de behandeling na ca 10-14 dagen. Geef de planten in de omgeving dezelfde behandeling.

74. Gele tot lichtgroene ringen

Zij zijn klein en onregelmatig en worden rood­achtig zwart bij veroudering.

Pathogeen: Odontoglossum streak virus

Vernietig de plant

75. Gele tot lichtgroene bladeren

De stengels zijn vaak slank

Zwavel gebrek

Zal zeer zelden voorkomen. Geef bv MagnesiumSulfaat, 1 g/l , een keertje.

76. Gele streken, lang en onregelmatig

Pathogeen: Blossom necrotic streak virus

Vernietig de plant

77. Gele streken of putjes in nieuw blad.

De aangetaste plek is gewoonlijk lichtelijk verzonken. Door veroudering worden de streken taankleurig en ontstaan zwarte putjes. Ontwikkelt alleen op nieuw blad

Lijkt op virus, maar het wordt veroorzaakt door te lage temperatuur . Volgende bladeren zijn weer normaal.

Kweektemperatuur wat hoger zetten of de plant op een warmere plaats zetten.

78. Gele vlekken op èèn van de bladoppervlakten

Wanneer zij uitbreiden, worden het vettige, bruine of zwarte beschadigingen

Pathogeen: Diplodia laeliacattleyae

Spuit of dompel bovendien de gehele plant met Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Mancozeb.

79. Gele vlekken op beide zijden van het blad

De vlekken zijn gewoonlijk klein

Pathogeen: Coleosporium bletiae

Isoleer de plant, verwijder aangetast weefsel en behandel de gehele plant met Captan/Orthocide of Carbamate WDG/Ferbam of met Oxycarboxin/Plantvax + uitvloeier.

80. Gele ringen en vlekken

De aangetaste plekken worden groter wanneer het blad groeit

Pathogeen: Stanhopea yellow spot virus

Vernietig de plant

81. Gele gerijpte bladeren met groene nerven

Magnesium gebrek

Doe periodiek Dolocal, 5 gram op 2 liter, of los Epson-zout (Magn.sulfaat), 1 2 gram op 2 liter, in het gietwater op. Magnesium is, evenmin als calcium, in de kunstmest aanwezig.

82. Gele randen aan de bladeren

Kalium gebrek

Geef een gebalanceerde (1:1:1) kunstmest, dan zal niet gauw kaliumgebrek optreden.

83. Gele beschadigingen

De cirkelvormige of onregelmatige beschadigingen zijn gewoonlijk dun en verzonken. Zij worden donkerbruin of zwart bij veroudering

Pathogeen: Septoria selenophomoides

Behandel de plant met Zineb of Benlate + uitvloeier.

84. Gele bladeren met ingezakt weefsel tussen de nerven

Het probleem openbaart zich eerst als bruine vlekken op het blad

Pathogeen: Short orchid rhabdovirus

Vernietig de plant

85. Gele bladeren, die dun kunnen zijn, geschrompeld of verlept en uiteindelijk grijs worden

Pathogeen: Fusarium oxysporum

Verwijder alle bladeren met een purperen verkleuring, steriliseer na iedere snede het mes, behandel de plant en zet deze in een schone pot met vers potmariaal. Vernietig het oude potmateriaal.

Behandel de plant door deze goed te bevochtigen of te dompelen in Benlate + uitvloeier. Herhaal dit om de drie dagen, totaal drie maal behandelen.

Spuit ook de planten in de buurt ermee.

86. Gele bladeren, die dun zijn, geschrompeld en gedraaid

Pathogeen: Rhizoctonia solani

Aangetast weefsel verwijderen en plant dompelen in Benlate of Banrot enkele malen. Spuiten met Zineb, of Dithane Z-78 of Z-79

87. Gele bladeren , die bruin worden en door ouderdom afvallen.

Gebrek aan: calcium, cobalt, koper, ijzer, mangaan, stikstof / overmaat van magnesi­um en/of kalium./ Overmaat of gebrek aan zink

Overmaat fosfor of kalium heeft zink gebrek tot gevolg. Overmaat aan kalium veroorzaakt een gebrek aan Stikstof en aan de sporen elementen door opname vermindering door de plant. Symptomen van Mang.gebrek worden er ook door veroorzaakt. Magnesium is, evenmin als Calcium, in de kunstmest aanwezig. Overmaat aan Magn. veroorzaakt Calcium gebrek. Zink problemen treden zelden op, tenzij men regenwater uit een zinken dakgoot betrekt. Zink overmaat veroorzaakt ijzer en Magnesium tekort in de plant. Gebrek aan Stikstof kan ook aan de kunstmest formule liggen, vooral bij schorsmedium.

88. Gele bladeren

Een plotselinge toenamen van de lichtintensiteit kan de oorzaak zijn, of verhoogde langdurige belichting, maar ook sterk licht gebrek of verkeerde fotoperiodiciteit, dus verandering van de belichtingstijden.

Kan ook: gebrek aan molybdenium of stik­stof zijn.

Tenzij de water pH onder 5,2 is, zal zelden Molybdeen-gebrek optreden. Sikstof gebrek kan door Kalium of Fosfor overmaat komen, maar ook door onjuiste kunstmest formule (bijvoorbeeld bij schors medium).

89. Gele onregelmatige plekken

Pathogeen: Cymb. Mosaic Virus, CyMV

Vernietig de plant

90. Gele plekken op de onderzijde van het blad

De aangetaste plekken zijn gewoonlijk rond of onregelmatig van vorm en verzonken. Chlorotische vlekken kunnen op het bovenoppervlak ontstaan.

Pathogeen: Cercospora angraeci; Cercospora species I-IV

Lijkt op mijtschade. Verwijder en verbrandt aangetast weefsel en spuit of dompel de plant met Zineb, Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier. Indien men spuit, dient dit 3x met 7-15 dg. interval te gebeuren.

91. Gele chlorotische streken

De bladeren kunnen geribbeld, verdikt of gekruld zijn.

Pathogeen: Chloroic leaf streak of Oncidi­um virus.

Vernietig de plant

92. Gele chlorotische plekken

Zij kunnen grote, donkerbruine of zwarte ringvormige vlekken worden.

Pathogeen: Dendrobium virus ziekte. DV

Vernietig de plant

93. Gele chlorose

Molybdenum gebrek

Komt zeer zelden voor. Tenzij de water pH onder 5,2 is, zal zelden Molybdeengebrek optreden. Het is een sporenelement, dat giftig voor de plant is, wanneer men er iets te veel van geeft.

94. Gele vlekken en streken

De vlekken kunnen chlorotisch en rechthoekig zijn, of gebroken lijnen of staafvormige verkleuringen vormen. De verkleurde plekken zijn gewoonlijk eerst geel of licht tot donkergroen en worden later necrotisch. Zij kunnen gerand of hobbelig zijn.

Pathogeen: Cym. bar mottle virus; CyBMV

Vernietig de plant

95. Gele vlekken met scherpe randen

De plekken hebben vaak een gele buitenrand en worden bruin.Zwarte of donkerbruine sporenlichamen kunnen aanwezig zijn. Wanneer de be­schadiging groter groeit, verzinkt het naastliggende weefsel en kan geel of lichtgroen worden

Pathogeen: Phyllostictina citricarpa

Spuiten met Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Mancozeb

96. Geplooid tussen de bladnerven

Kaliumgebrek

Geef een gebalanceerde (1:1:1) kunstmest, dan zal niet gauw kalium gebrek optreden.

97. Geplooide/ gekreukeld of harde bladeren

Te weinig water in de rust of te veel licht

Corrigeer

98. Gestippelde streken op blad

Pathogeen: Oncidium stippel streak virus

Vernietig de plant

99. Grijze tot zwarte onregelmatige afzetting op het blad

Zij kunnen met een vochtige doek afgeveegd worden

Pathogeen: Gloeodes pomigena

Door de plant te verplaatsen verdwijnt deze schimmel gewoonlijk.

Veeg het blad af met Benlate benat doekje.

100. Grijze tot bruine concentrische ringen of zones

Zij ontstaan hoofdzakelijk bij de bladpunten

Pathogeen: Colletotrichum gloeosporiodes ook wel Anthracnose genoemd.

Verwijder aangetast weefsel, snij 2,5 - 5 cm onder de aantasting en behandel de snede met Benlate +uitvloeier of met Natriphene. Spuit of dompel bovendien de gehele plant met Banrot 40WP, of Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Mancozeb, of Zineb, Captan, Orthocide. Benlate werkt het beste.

101. Grijze tot bruine plekken

Zonder concentrische ringen of zones

Tast zelden gezonde planten aan, komt via een beschadiging in de plant.

Pathogeen: Botryodiplodia theobromae

(Bruinvlekziekte, Brown spot)

Verwijder aangetast weefsel, snij 2,5 - 5 cm onder de aantasting en behandel de snede met Benlate +uitvloeier (geen vaatwas!) of met Natriphene. Spuit of dompel bovendien de gehele plant met Banrot 40WP, of Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Mancozeb, of Zineb, Captan, Orthocide. Benlate werkt het beste.

102. Groen mosaic op ouder blad

De mosaic vormt ringvormige patronen

Pathogeen: Dendrobium mosaic virus

Vernietig de plant

103. Groene nerven

Op gele gerijpte

Magnesium tekort

Doe periodiek Dolocal, 5 gram op 2 liter, of los Epson-zout (Magn.sul­faat), 1 2 gram op 2 liter, in het gietwater op. Magnesium is, evenmin als calcium, in de kunstmest aanwezig.

104. Groeven en ribbels

Eveneens ontstaan chlorotische en necrotische waterige plekken

Pathogeen: Cymb. Mosaic Virus- CyMV

Vernietig de plant

105. Kastanje bruine plekken op het blad.

Pathogeen: Erwinia cypripedii

(Bacterie.)

Verwijder aangetast weefsel tot bij de rhizoom, desinfecteer het mes na elke snede. Week de plant meerdere uren in Natriphene of in desinfectant oxyquinolinol benzoate of quinolinol benzoate. Herhaal dit 2-3x om de paar dagen. Een alternatieve behandeling is sproeien met Consan (-20), Physan 20 of RD-20.

106. Klein blad

Kleiner dan normaal

Zinkgebrek

Overmaat fosfor of kalium heeft zink gebrek tot gevolg.

107. Klein blad op normaal groot-bladige planten

Kan gebrek aan stikstof zijn, wortelverlies of schade door zouten-opeenhoping

Stikstofgebrek: stikstofrijk bemesten een poosje.

Wortelverlies en zout-opeenhoping: verpotten in vers medium.

108. Lege bladcellen, speciaal aan de onderzijde van het blad.

Pest: Thrips

Bestrijden

109. Lichtgroene mosaic vlekken

In de VS in Onc. altissimum gevonden

Pathogeen: Oncidium lichtgroene mosaic vlekken

Vernietig de plant

110. Lichtgroene mosaic plekken

Andere symptomen zijn chlorosis in het blad, weefsel versterf, necrosis, brede chlorotische groeven of watrige plekken aan de onderzijde van het blad

Pathogeen: Phalaenopsis Mosaic Virus

Vernietig de plant

111. Lichtgroene tot gele ringen

De ringen kunnen klein en onregelmatig zijn en kunnen roodachtig zwart worden bij veroudering

Pathogeen: Odontoglossum streak virus

Vernietig de plant

112. Misvormd of verwrongen blad.

Gewoonlijk het gevolg van verkeerde toepassing van chemicaliën chemicaliën

Schoonspoelen en doseringen van bestrijdingsmiddelen herzien en afvragen of het wel de juiste middelen zijn!

113. Misvormde bladeren.

Soms ook gevlekt. Planten worden gedrongen en slap en produceren weinig bloemen

Pathogeen: Cymb. streep vlekken virus

(bar mottle)

Vernietig de plant.

114. Mosaic vlekken, gewoonlijk verzonken

Pathogeen: Bonen gele mosaic virus

Vernietig de plant

115. Mosaic vlekken, ringen of streken

Pathogeen: Paphiopedilum vrus infectie

Vernietig de plant

116. Mosaic vlekken op de bladpunten

Gewoonlijk onopvallend, worden de vlekjes eerst opgemerkt als probleem bij de bloemen.

Pathogeen: Vanda mosaic virus

Vernietig de plant

117. Mosaic vlekken, licht groen, op blad

Pathogeen: Oncidium licht groen mosaic vlek­ken virus

Vernietig de plant

118. Mosaic vlekken aan de onderzijd evan het blad

Het kan gepaard gaan met verspreide, lichtgroen of geel plekken, weefsel versterf, brede chlorotische groeven of waterige plekken. Necrose en lichtgroene chlorose kunnen ook op de bovenzijde van het blad voorkomen.

Pathogeen: Phalaenopsis mosaic virus

Vernietig de plant

119. Mosaic vlekken op jong blad.

Gewoonlijk erg vaag en licht.

Pathogeen: Cymb. streepvlekken virus(bar mottle);

Dendrobium mosaic virus

Vernietig de plant

120. Mosaic vlekken op ouder blad

Gewoonlijk groen, verschijnt het in concentrische ringen.

Pathogeen: Dendrobium mosaic virus

Vernietig de plant

121. Mosaic vlekken, vaag, op blad

De vlekken kunnen erg vaag zijn.

Pathogeen: Symetrische bloemkleurbreuk virus

Vernietig de plant

122. Natrot met een vieze lucht

Pathogeen: Erwinia carotovora (bacterie)

(Bacterie zachte rot)

Zeer besmettelijk. Verwijder en vernietig aangetaste bladeren. Beter de gehele plant vernietigen. Desinfecteer de omgeving met bleekwater of kwikchloride, HgCl2 : 1:1000. Snijvlakken behandelen met Consan, Physan, RD-20, Oxytetracycline, Terramycin etc., Dithane, Mancozeb, Maneb, Tersan, Bordeaux pap of Kocide 101.

123. Necrosis

Afsterven van bladweefsel

Vaak de symptomen van verkeerd chemicaliën-gebruik

Schoonspoelen en doseringen van bestrijdingsmiddelen herzien en afvragen of het wel de juiste middelen zijn!

124. Necrotische nerven op blad en bloemen

Pathogeen:Dendrobium nerf necrosis virus

Vernietig de plant

125. Necrotische of chloro­tische vlekken op het blad

Pathogeen: orchid fleck virus

Vernietig de plant

126. Necrotische lijnen of semicirkelvormige ringen op het blad

Komt voor op Laelia anceps blad

Onbekende virus, mogelijk CyMV

Vernietig de plant

127. Necrotische concentri­sche ringen

Zij sluiten schijnbaar gezond weefsel in en kunnen ineenvloeien tot vage mosaic patronen, chlorotische streken of diamantvormige vlekken.

Pathogeen: Odontoglossum mosaic virus

Vernietig de plant

128. Necrotische streken en voortijdige bladval

Pathogeen: Tomato ringspot virus

Vernietig de plant

129. Ongeopende bladeren

Molybdenum gebrek

Komt zeer zelden voor. Tenzij de water pH onder 5,2 is, zal zelden Molybdeengebrek optreden. Het is een sporenelement, dat giftig voor de plant is, wanneer men er iets te veel van geeft.

130. Oranje tot roestbruine pukkels, gezwollen.

Onder het blad. Gewoonlijk klein, worden zij bij veroudering donkerbruin.

Pathogeen: Sphenospora saphena, gewoonlijk Aroest genaamd.

Omdat roest voor vele soorten planten besmettelijk is, is het aan te raden geïnfecteerde planten te vernietigen. Anders: isoleer de plant, vernietig en verbrand aangetaste delen en. Behandel de rest met Captan of Ferbam, Oxycarboxin of Plantvax, + een uitvloeier.

131. Oranje pukkels op onder- en bovenzijde van het blad

Aangetaste plekken hebben vaak een gele halo-krans.

Pathogeen: Coleosporium bletiae

Isoleer de plant, verwijder aangetast weefsel en behandel de gehele plant met Captan/Orthocide of Carbamate WDG/Ferbam of met Oxycarboxin/Plantvax + uitvloeier

132. Oranje pukkels aan de onderzijde van het blad

De pukkels zijn klein en de aangetaste plekken zijn gewoonlijk cirkelvormig

Pathogeen: Uredo oncidii (roest)

Niet fataal, maar verzwakt de plant sterk. Moeilijk te bestrijden, probeer Captan of Ferbam, Oxycarboxin, Plantvax, of het beste is de plant vernietigen i.v.m met besmettelijkheid.

133. Oranje pukkels, die zwart worden bij veroudering

Pathogeen: Uredo nigropuncta

Niet fataal, maar verzwakt de plant sterk. Moeilijk te bestrijden, probeer Captan of Ferbam, Oxycarboxin, Plantvax, of het beste is de plant vernietigen i.v.m met besmettelijkheid..

134. Oranje tot roestbruine pukkels

De kleine gezwollen plekjes ontstaan op de onderzijde van het blad en worden donkerbruin bij veroudering

Pathogeen: Sphenospora saphena,

gewoonlijk Aroest genaamd.

Omdat roest voor vele soorten planten besmettelijk is, is het aan te raden geïnfecteerde planten te vernietigen. Anders: isoleer de plant, vernietig en verbrand aangetaste delen en. Behandel de rest met Captan of Ferbam, Oxycarboxin of Plantvax, + een uitvloeier.

135. Oranje pukkels in concentrische cirkels aan de onderzijde van het blad.

De pukkels worden zwart bij veroudering

Pathogeen: Sphenospora kevorkianii

Vernietig aangetast weefsel of gehele plant en desinfecteer de omgeving grondig

136. Oranje-gele plekken op de onderzijde van het blad

De plekken ontstaan in ruw cirkelvormige patronen. Aan de bovenzijde van het blad ontstaan chlorotische plekken.

Pathogeen: Uredo behickiana (Roest)

Zelden fataal, maar verzwakt de plant, zo­dat de bloei slecht wordt.

Snijdt aangetaste bladeren af en vernietig deze. Beter de gehele plant ver­nietigen. Desinfecteer de standplaats en omgeving, isoleerde plant langdurig en observeer deze geregeld. Geen bestrijdingsmiddelen bekend.

137. Purper-bruine verzonken plekken aan de onderzijde van bladeren.

Lijkt op mijtschade.

Pathogeen: Cercospora angraeci- Cercospora species I-IV

Verwijder en verbrandt aangetast weefsel en spuit of dompel de plant met Zineb, Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier. Indien men spuit, dient dit 3x met 7-15 dg. interval te gebeuren.

138. Purper-bruine tot purper-zwarte plekken.

Vaak onregelmatig gevormd hebben zij soms of een uitbreidende gele rand of een donkere gezwollen rand . Lijkt op mijtschade.

Pathogeen: Cercospora angraeci; Cercospo­ra species I-IV

Verwijder en verbrandt aangetast weefsel en spuit of dompel de plant met Zineb, Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier. Indien men spuit, dient dit 3x met 7-15 dg. interval te gebeuren.

139. Purperachtige tot donker groene bladeren

De rode verkleuring is het sterkst langs de nerven. De planten zijn gewoonlijk misvormd of gedrongen

Gebrek aan fosfor

Pas bemesting aan. Kontroleer het water. Te lage pH en te hoge pH (meer dan pH7) maakt fosfor niet opneembaar. Fosfor-verbinding spoelt gemakkelijk uit.

140. Purperen aantastingen

Gewoonlijk langwerpig en parallel aan de nerven, de aantastingen worden streken, onregelmatige vlekken of diamantvormige plekken. Bij veroudering wordt het midden taankleurig en gezwollen. Een zwarte schimmel structuur ontstaat.

Vooral op Ascocentrum, Vanda en hun hybriden

Pathogeen: Guignardia species

Geen bestrijdings middel bekend. Bescherm andere planten in de direkte omgeveng tegen besmetting. Spuiten met Benlate + uitvloeier werkt rede­lijk goed tegen verspreiding.

141. Purperzwarte oud lijkende pukkels

De plekken aan de onderzijde van de bladeren kunnen begonnen zijn als gezwollen bruine pukkels met roodachtige randen.

Pathogeen: Uredo epidendri

Niet fataal, maar verzwakt de plant sterk. Moeilijk te bestrijden, probeer Captan of Ferbam, Oxycarboxin, Plantvax, of het beste is de plant vernietigen i.v.m met besmettelijkheid.

142. Ringen, zwart tot bruin

Pathogeen: Dendrodium virus ziekte, DV

Vernietig de plant

143. Ringen, die klein of onregelmatig kunnen zijn,

Roodachtig zwart, lichtgroen of geel.

Pathogeen: Odontoglossum streak virus

Vernietig de plant

144. Ringvormige vlekken met vage chlorotische plekken

De planten kunnen achterblijven in de groei en oudere delen kunnen afsterven.

Pathogeen: Cymb. Ringspot virus, CyRV

Vernietig de plant

145. Ringvormige vlekken

Gewoonlijk zeer duidelijk

Pathogeen: Ringspot virus

Vernietig de plant

146. Rode vlekken op volwassen, gerijpt blad

De vlekken verdwijnen uiteindelijk en laten verzonken plekken achter

Pathogeen: Laelia red leaf spots virus

Vernietig de plant

147. Rode of purperachtige verkleuring langs de nerven

Fosforgebrek

Pas bemesting aan. Controleer het water. Te lage pH en te hoge pH (meer dan pH7) maakt fosfor niet opneembaar. Fosfor-verbinding spoelt gemakkelijk uit.

148. Rood of purperkleuring op het blad

De hoofdoorzaken zijn te veel licht en onballans van macro-voedingselementen

Gebrek aan: cobalt, koper, ijzer, mangaan of stikstof; overmaat aan fosfor- of kaliumgebrek/overmaat aan zink.

Overmaat Fosfor of Kalium heeft Zink- en Stikstofgebrek tot gevolg. Overmaat aan kalium veroorzaakt ook een gebrek aan de sporen elementen door opname vermindering door de plant. Symptomen van mang.gebrek worden er ook door veroorzaakt. Zinkproblemen treden zelden op, tenzij men regenwater uit een zinken dakgoot betrekt. Zink overmaat veroorzaakt ijzer tekort in de plant

149. Roodachtig zwarte afscheidingen

Thrips

Bestrijden

150. Roodachtige zwarte ringen

Zij kunnen klein of onregelmatig zijn. Vaak beginnen zij als lichtgroen of gele verkleuringen.

Pathogeen: Odontoglossum streak virus

Vernietig de plant

151. Roodachtige purperen vlekken

Gewoonlijk verzonken komen zij op de onderzijde van het blad voor en kunnen zij een lichtelijk gezwollen taankleurig midden hebben

Pathogeen: Cercospora angraeci; Cercospora species I-IV

Lijkt op mijt-schade. Verwijder en verbrandt aangetast weefsel en spuit of dompel de plant met Zineb, Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier. Indien men spuit, dient dit 3x met 7-15 dg. interval te gebeuren.

152. Roodachtige bruine vlekken

Zij zijn verzonken en scherk afgetekend. Gewoonlijk klein beginnend, kunnen zij groter worden en inelkaar vloeien en het blad doden. De eerste vlekken verschijnen gewoonlijk bij het bladpunt.

Pathogeen: Gloeosporium species

Verwijder aangetast weefsel, snij 2,5 - 5 cm onder de aantasting en behandel de snede met Benlate +uitvloeier of met Natriphene. Spuit of dompel bovendien de gehele plant met Banrot 40WP, of Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Mancozeb, of Zineb, Cap­tan, Orthocide. Benlate werkt het beste.

153. Roodachtige purperen beschadigingen

Zij kunnen ringvormig zijn, of langwerpige, diamantvormige chlorotische plekken, die gespikkeld kunnen zijn. Wanneer de plekken vergroten, worden zij necrotisch en gaan inelkaar over tot hierogliefpatronen. Oudere bladeren kunnen zwarte vlekken en streken ontwikkelen en de planten kunnen in de groei blijven steken en abnormaal ontwikkelen.

Pathogeen: Odontoglossum ringspot virus

Vernietig de plant

154. Roodachtige bruine of zwarte plekken

Deze kunnen zich vertonen als vlekken, streken, necrotische ringen ef diamantvormige beschadigingen, die beginnen als chlorotische plekken. De bladeren kunnen voortijdig vallen.

Pathogeen: Spatoglottis diamond spot virus

Vernietig de plant

155. Rosetvorming van de bladeren

Zinkgebrek

Overmaat fosfor of kalium heeft zinkgebrek tot gevolg.

156. Rottend afvallend blad

Pathogeen: Pseudomonas andropogonis

Deze Bacterie komt vnl. in Hawaï voor.

157. Schimmel

Gewoonlijk op dood plant materiaal; schimmel kan zich over levend plantmateriaal verspreiden.

Pathogeen: Saprofytische schimmels

Deze schimmel is, behalve voor zaailingen, zelden gevaarlijk voor de planten.

Behandel de plant met een fungicide, bv PCNB,Terraclor of Turfcide (Pentachloronitrobenzene), en verpot de plant in schoon plantmedium.

158. Slappe bladeren

Donkergroen

Te weinig licht.

Meer licht geven.

159. Streken en vlekken op het blad

Onregelmatig gevormd

Pathogeen: Sterke oncidium mosaic virus streken

Vernietig de plant

160. Streken van dood weefsel aan de onderzijde van het blad

De plekken zijn gewoonlijk langwerpig en onregelmatig

Pathogeen: Cymbidium mosaic virus, CyMV

Vernietig de plant

161. Streken

Gewoonlijk donker, die snel het gehele blad bedekt

Pathogeen: Erwinia carotovora (bacterie)

(Bacterie zachte rot)

Zeer besmettelijk. Verwijder en vernietig aangetaste bladeren. Beter de gehele plant vernietigen. Desinfecteer de omgeving met bleekwater of kwikchloride, HgCl2 : 1:1000. Snijvlakken behandelen met Consan, Physan, RD-20, Oxytetracycline, Terramycin etc., Dithane, Mancozeb, Maneb, Tersan, Bordeaux pap of Kocide 101.

162. Streken, stippels of vlekken

Door het verlies van chlorofiel worden uiteindelijk de aangetaste plekken verzonken en bruin

Mijten

Bestrijden

163. Taankleurige plekken aan de onderzijde van het blad

Putjesvorming en onregelmatige verzonken plekken kunnen aanwezig zijn.

Pathogeen: Cymbidium Mosaic Virus, CyMV

Vernietig de plant

164. Taankleurige waterige vlekken

Vaak in het midden van het blad

Pathogeen: Erwinia cypripedii

(Bacterie.)

Verwijder aangetast weefsel tot bij de rhizoom, desinfecteer het mes na elke snede. Week de plant meerdere uren in Natriphene of in desinfectant oxyquinolinol benzoate of quinolinol benzoate. Herhaal dit 2-3x om de paar dagen. Een alternatieve behandeling is sproeien met Consan (-20), Physan 20 of RD-20.

165. Taankleurige plekken

Met donkerbruine randen

Pathogeen: Macrophomina phaseolina

Geen behandelingswijze bekend.

166. Taankleurige vlekken met een purperen rand

Pathogeen: Cercospora angraeci; Cercospora species I-IV

Lijkt op mijtschade. Verwijder en verbrandt aangetast weefsel en spuit of dompel de plant met Zineb, Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier. Indien men spuit, dient dit 3x met 7-15 dg. interval te gebeuren.

167. Taankleurige vlekken met donkerbruine randen

Pathogeen: Sphaeropsis species

Lijkt op mijtschade. Verwijder en verbrandt aangetast weefsel en spuit of dompel de plant met Zineb, Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier. Indien men spuit, dient dit 3x met 7-15 dg. interval te gebeuren.

168. Taankleurige streken of leerachtig uiterlijk

Op nieuw bladoppervlak in het vroege voorjaar.Eerst geel worden de streken taankleurig en ontstaan zwarte putjes bij veroudering. Lijkt op virusschade, ontstaat alleen op nieuw blad. Daar­opvolgend groeiende bladeren zijn normaal

Door te lage temperaturen in de rustperiode.

Op vereiste temperatuur zetten

169. Taankleurige tot bruine plekken met gele randen

De afscheidingen zijn scherp afgetekend en zwarte of bruine sporenlichamen kunnen aanwezig zijn

Pathogeen: Phyllostictina citricarpa

Spuiten met Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Man­cozeb

170. Taankleurige tot bruine vlekjes

De kleine vlekjes hebben een lichtelijk gezwollen, rood tot purper-zwarte rand en een taankleurig tot bruin midden. Zwarte sporenlichaampjes kunnen aanwezig zijn.

Pathogeen: Phyllostictina pyriformis

Sproei met Benlate + uitvloeier.

171. Taankleurige tot bruine sporen pukkels

Pathogeen: Uredo nigropuncta

Niet fataal, maar verzwakt de plant sterk. Moeilijk te bestrijden, probeer Captan of Ferbam, Oxycarboxin, Plantvax, of het beste is de plant vernietigen i.v.m met besmettelijkheid.

172. Taankleurige aangroeisels

Lijken op mosterdzaadjes

Pathogeen: Sclerotium rolfsii

Vernietig de plant. Desinfecteer de omgeving. De sporen kunnen jarenlang in rust overleven.

173. Verbrande bladeren

Door plotselinge flinke verhoging van de belichting.

Te grote overgang in lichtintensiteit.

Geleidelijker aan meer licht laten wennen

174. Verdraaiende bladeren

Molybdenumgebrek.

Komt zeer zelden voor. Tenzij de water pH onder 5,2 is, zal zelden Molybdeengebrek optreden. Het is een sporenelement, dat giftig voor de plant is, wanneer men er iets te veel van geeft.

175. Verwelkende, kwijnende bladeren of eindscheuten

Kopergebrek

Koperproblemen zullen niet gauw optreden, maar wanneer de water pH boven de 7 komt, wordt koper slechter gebruikt

176. Verwelkte eindscheuten of verschoten bladeren

Kopergebrek

Koperproblemen zullen niet gauw optreden, maar wanneer de water pH boven de 7 komt, wordt koper slechter gebruikt

177. Verwelkte bladpunten

De bladeren komen niet overeind na watergeven

Chloorgebrek

Komt zelden voor.

178. Verwelkte, stervende bladeren

Thrips

Bestrijden

179. Verzonken streken of leerachtig uiterlijk

Op nieuw bladoppervlak in het vroege voorjaar.Eerst geel worden de streken taankleurig en ontstaan zwarte putjes bij veroudering. Lijkt op virusschade, ontstaat alleen op nieuw blad. Daaropvolgend groeiende bladeren zijn normaal

Door te lage temperaturen in de rustperiode.

Op vereiste temperatuur zetten

180. Verzonken, purper­bruine vlekken

Op de onderzijde van het blad

Pathogeen: Cercospora angraeci; Cercospo­ra species I-IV

Lijkt op mijtschade. Verwijder en verbrandt aangetast weefsel en spuit of dompel de plant met Zineb, Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier. Indien men spuit, dient dit 3x met 7-15 dg. interval te gebeuren.

181. Vettig lijkende zwarte tot bruine vlekken of beschadigingen

Pathogeen: Diplodia laeliocattleyae

Spuit of dompel bovendien de gehele plant met Banrot 40WP, of Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Mancozeb,

182. Vlekken op Vanilla blad

Pathogeen: Seuratia coeffeicola

Komt in hoofdzaak bij Vanilla voor. Behandel de plant met een fungicide, bv PCNB,Terraclor of Turfcide (Pentachloronitrobenzene), en verpot de plant in schoon plantmedium.

183. Vliegenspikkels lijkende vlekjes

Zij ontstaan in grote groepen op het bladoppervlak en kunnen met een vochtige doek afgeveegd worden.

Pathogeen: Microthyriella rubi

Behandel met een gewone fungicide of met Benlate + uitvloeier.

184. Waterige doorschijnende plekken

Gewoonlijk klein en zacht, worden zij uiteindelijk bruin of zwart en worden verzonken. De aangetaste plekken scheiden vocht uit, speciaal bij de bladpunten

Pathogeen: Pseudomonas cattleya

Verwijder aangetast blad, desinfecteer grondig de rest v.d.plant, herhaal dat enkele malen met enkele dagen tussenpoos in Consan, Consan 20, Physan, RD-20, Triconsan of in Dowicide, Natriphene, Stopmold. Deze laatste drie worden voor zaailingen aangeraden, daar zij de eerste groep vaak slecht verdragen. Tevens een aantal malen, met enkele dagen tussenpoos, behandelen met bv. Benlate + uitvloeier, omdat de verzwakte planten gevoelig zijn geworden voor andere ziekten

185. Waterige doorschijnende plekken op de onderzijde vanhet blad

Pathogeen: Cymb. Mosaic Virus, CyMV

Vernietig de plant

186. Waterige, doorschijnende plekken op het blad

Pathogeen: Erwinia chrysanthemi (bacterie)

Verwijder aangetast weefsel en spuit met Natriphene, Consan, Physan 20, RD-20, Triconsan. Voor Cymb., Onc., en Phal.=s : 8-quinolinol sulfaat of oxyquinoline sulfaat (Quinol sulfaat, Chinisol, Quinosol). Ook wordt wel Streptomycin, Tetramycin en dergelijke gebruikt, maar die zijn giftig voor vele orchideeën.

187. Waterige, doorschijnende vlekken

Zij worden geel en daarna zwart

Pathogeen: Phytophthora cactorum

Verwijder aangetast weefsel. Sproei de plant met Zineb of dompel in een Bordeaux oplossing (Koper hydroxide)

188. Waterige, doorschijnende vlekken op het bovenoppervlak van het blad

Pathogeen: Pseudomonas cypripedii

Snij aangetast weefsel weg en week de rest van de plant enkele uren in Consan, Consan 20, Physan, RD-20, Triconsan of in Dowicide, Natriphene, Stopmold. Deze laatste drie worden voor zaailingen aangeraden, daar zij de eerste groep vaak slecht verdragen. Herhaal dat enkele malen met enkele dagen tussenpoos

189. Waterige, doorschijnende vlekken, gewoonlijk klein

Pathogeen: Erwinia carotovora (bacterie)

(Bacterie zachte rot)

Zeer besmettelijk. Verwijder en vernietig aangetaste bladeren. Beter de gehele plant vernietigen. Desinfecteer de omgeving met bleekwater of kwikchloride, HgCl2 : 1:1000. Snijvlakken behandelen met Consan, Physan, RD-20, Oxytetracycline, Terramycin etc., Dithane, Mancozeb, Maneb, Tersan, Bordeaux pap of Kocide 101.

190. Waterige, gele blade­ren

Pathogeen: Erwinia chrysanthemi (bacterie)

Verwijder aangetast weefsel en spuit met Natriphene, Consan, Physan 20, RD-20, Triconsan. Voor Cymb., Onc., en Phal.=s : 8-quinolinol sulfaat of oxyquinoline sulfaat (Quinol sulfaat, Chinisol, Quinosol). Ook wordt wel Streptomycin, Tetramycin en dergelijke gebruikt, maar die zijn giftig voor vele orchideeën.

191. Waterige, gele vlekken

Gewoonlijk klein en rond, worden zij uiteindelijk roodachtig bruin en verzonken

Pathogeen: Erwinia cypripedii

(Bacterie.)

Verwijder aangetast weefsel tot bij de rhizoom, desinfecteer het mes na elke snede. Week de plant meerdere uren in Natriphene of in desinfectant oxyquinolinol benzoate of quinolinol benzoate. Herhaal dit 2-3x om de paar dagen. Een alternatieve behandeling is sproeien met Consan (-20), Physan 20 of RD-20.

192. Waterige bruine blaren op ouder blad

De ronde of langwerpige plekken zijn

32 - 5 cm in doorsnede met lichtbruine randen

Hoofdzakelijk bij Paphiopedilums.

Pathogeen: Penicillin thomii

Spuit met een standaard fungicide of met Benlate+uitvloeier.

193. Waterige bruine beschadigingen aan de basis van het blad

De wortels en de bladbasis bezwijken snel

Pathogeen: Sclerotium rolfsii

Moeilijk uit te roeien indien gevestigd in kas.

Vernietig de plant, Desinfecteer tafel en omgeving met 2% formaline.

Steriliseer de pot met 4% formaline of 10% bleekwater.

194. Waterige doorschijnende plekken op het blad

Pathogeen: Erwinia chrysanhemi (bacterie)

Verwijder aangetast weefsel en spuit met Natriphene, Consan, Physan 20, RD-20, Triconsan. Voor Cymb., Onc., en Phal.=s : 8-quinolinol sulfaat of oxyquinoline sulfaat (Quinol sulfaat, Chinisol, Quinosol). Ook wordt wel Streptomycin, Tetramycin en dergelijke gebruikt, maar die zijn giftig voor vele orchideeën.

195. Waterige doorschijnende plekken op zaailingen

De plekken worden geel en daarna zwart

Pathogeen: Phytophthora cactorum

Verwijder aangetast weefsel. Sproei de plant met Zineb of dompel in een Bordeaux oplossing (Koper hydroxide)

196. Waterige doorschijnende plekken op de onderzijde van het blad

Pathogeen: Cymb.Mosaic Virus, CyMV

Vernietig de plant.

197. Waterige taankleurige vlekken

Aangetaste plekken bevinden zich vaak in het midden van het blad

Pathogeen: Erwinia cypripedii (bacterie.)

Verwijder aangetast weefsel tot bij de rhizoom, desinfecteer het mes na elke snede. Week de plant meerdere uren in Natriphene of in desinfectant oxyquinolinol benzoate of quinolinol benzoate. Herhaal dit 2-3x om de paar dagen. Een alternatieve behandeling is sproeien met Consan (-20), Physan 20 of RD-20.

198. Waterige bruine plekken op het blad

Pathogeen: Erwinia chrysanthemi (bacterie)

Verwijder aangetast weefsel en spuit met Natriphene, Consan, Physan 20, RD-20, Triconsan. Voor Cymb., Onc., en Phal.=s : 8-quinolinol sulfaat of oxyquinoline sulfaat (Quinol sulfaat, Chinisol, Quinosol). Ook wordt wel Streptomycin, Tetramycin en dergelijke gebruikt, maar die zijn giftig voor vele orchideeën.

199. Waterige bruine vlekken

Gewoonlijk klein en onregelmatig kunnen zij een geelachtige voortschrijdende rand hebben. Het midden wordt donkerbruin of zwart wanneer de beschadigingen verouderen De vlekken kunnen vocht afscheiden wanneer men erop drukt

Pathogeen: Phytophthora cactorum

Verwijder aangetast weefsel. Sproei de plant met Zineb of dompel in een Bordeaux oplossing (Koper hydroxide)

200. Waterige plekken op de onderzijde van het blad

De bladeren zijn gewoonlijk chlorotisch of necrotisch met diepe groeven of randen. Vroegtijdige bladval kan optreden.

Pathogeen: Cymb. Mosaic Virus, CyMV

Vernietig de plant

201. Waterige plekken

Aangetaste planten kunnen ook lichtgroene chlorosis, mosaic plekken, weefselbreuk of brede chlorotische groeven en randen aan de onderzijde van het blad vertonen. Necrosis en lichtgroene chlorosis kunnen op de bovenzijde van het blad te zien zijn

Pathogeen: Phalaenopsis mosaic virus

Vernietig de plant

202. Waterige doorschijnende kleine vlekken

Pathogeen: Erwinia carotovora (bacterie)

(Bacterie zachte rot)

Zeer besmettelijk. Verwijder en vernietig aangetaste bladeren. Beter de gehele plant vernietigen. Desinfecteer de omgeving met bleekwater of kwikchloride, HgCl2 : 1:1000. Snijvlakken behandelen met Consan, Physan, RD-20, Oxytetracycline, Terramycin etc., Dithane, Mancozeb, Maneb, Tersan, Bordeaux pap of Kocide 101.

203. Waterige doorschijnende vlekken op de bovenzijde van het blad

Pathogeen: Pseudomonas cypripedii

Snij aangetast weefsel weg en week de rest van de plant enkele uren in Consan, Consan 20, Physan, RD-20, Triconsan of in Dowicide, Natriphene, Stopmold. Deze laatste drie worden voor zaailingen aangeraden, daar zij de eerste groep vaak slecht verdragen. Herhaal dat enkele malen met enkele dagen tussenpoos

204. Waterige doorschijnende beschadigingen

Gewoonlijk klein en zacht worden zij uiteindelijk verzonken en bruin tot zwart. Zij scheiden vocht uit, speciaal bij het bladpunt.

Pathogeen: Pseudomonas cattleya

Verwijder aangetast blad, desinfecteer grondig de rest v.d.plant, herhaal dat enkele malen met enkele dagen tussenpoos in Consan, Consan 20, Physan, RD-20, Triconsan of in Dowicide, Natriphene, Stopmold. Deze laatste drie worden voor zaailingen aangeraden, daar zij de eerste groep vaak slecht verdragen. Tevens een aantal malen, met enkele dagen tussenpoos, behandelen met bv. Benlate + uitvloeier, omdat de verzwakte planten gevoelig zijn geworden voor andere ziekten

205. Webjes

Gewoonlijk klein en onopvallend

Mijten

Bestrijden

206. Witte bladeren of streken

Nieuwe bladeren kunnen bleek of wit zijn, de oudere bladeren kunnen witte streken ontwikkelen. Vaak achetrblijvende groei

Zink gebrek

Overmaat fosfor of kalium heeft zink gebrek tot gevolg.

207. Witte tot gele vlekjes/ spikkels op nieuw blad

De nerven blijven gewoonlijk groen.

Gewoonlijk ijzer gebrek, maar kan ook zink gebrek of koper overmaat zijn.

Overmaat fosfor of kalium heeft zink gebrek tot gevolg.

208. Witte schimmel vlokken/draden

De draden bedekken de vanilla planten en worden bij veroudering bruin

Pathogeen: sporoshisma species

Geen behandeling voor bekend.

209. Zacht blad

Kan gevolg zijn van hoge vochtigheid, weinig licht of hoge nachttemperaturen.

Corrigeren

210. Zachte rot van het blad

Pathogeen: Erwinia chrysanthemi (bacterie)

Verwijder aangetast weefsel en spuit met Natriphene, Consan, Physan 20, RD-20, Triconsan. Voor Cymb., Onc., en Phal.=s : 8-quinolinol sulfaat of oxyquinoline sulfaat (Quinol sulfaat, Chinisol, Quinosol). Ook wordt wel Streptomycin, Tetramycin en dergelijke gebruikt, maar die zijn giftig voor vele orchideeën.

211. Zilverachtige glans op de bovenzijde van het blad

Uiteindelijk wordt het verzonken en bruin

Mijten, thrips

Bestrijden

212. Zwart tot bruine beschadigingen

Klein en gewoonlijk verzonken.

Pathogeen:Fusarium moniliforme.

Verwijder aangetast weefsel en behandel de plant om de 4-7 dagen met Dithane, Mancozeb, Maneb, Tersan LSR of met Zineb of metCarbamate WDG, Ferbam.

213. Zwart weefsel tussen de nerven

Te veel Borium

Overmaat aan borium komt zelden voor

214. Zwarte tot donkerbruine vlekken/ beschadigingen

De kleine vlekjes kunnen cirkelvormig of onregelmatig zijn en gewoonlijk verzonken. Eerst zijn zij geel, maar later worden zij donkerder

Pathogeen: Septoria selenophomoides

Behandel de plant met Zineb of Benlate + uitvloeier.

215. Zwarte streken of vlekken, die op oudere bladeren ontwikkelen.

Zie ontwikkeling onder (153)

Pathogeen: Odontoglossum ringspot virus

Vernietig de plant.

216. Zwarte vlekken, die gewoonlijk wat verzonken zijn.

Pathogeen:

-CyMV, Cym.Mosaic

-Erwinia chrysanthemi.

CyMV: Vernietig de plant

217. Zwarte tot bruine vlekken.

Ontstaat het eerst aan de bladpunten. De vlekken groeien totdat zij samensmelten en de gehele bladpunt sterft. Zij kunnen bedekt zijn met een poederachtige sporenmassa. Cymbidiums.

Pathogeen: Botrytis soort

Verwijder aangetast weefsel en behandel de plant met Tersan SP, Thiram, Thiramed of Captan, Orthocide of Benlate + uitvloeier ofBanrot (40WP)

218. Zwarte tot donkergrijze, onregelmatige, afzetting op het blad

De verkleurde plekken kunnen met een vochtige doek weggeveegd worden.

Pathogeen: Gloeodes pomigena

Door de plant te verplaatsen verdwijnt deze schimmel gewoonlijk.

Veeg het blad af met Benlate benat doekje.

219. Zwarte tot bruine vlekken

Waaruit vocht sijpelt. Meestal vlak bij de bladpunten

Pathogeen: Pseudomas cattleya

Verwijder aangetast blad, desinfecteer grondig de rest v.d. plant, herhaal dat enkele malen met enkele dagen tussenpoos in Consan, Consan 20, Physan, RD-20, Triconsan of in Dowicide, Natriphene, Stopmold. Deze laatste drie worden voor zaailingen aangeraden, daar zij de eerste groep vaak slecht verdragen. Tevens een aantal malen, met enkele dagen tussenpoos, behandelen met bv. Benlate + uitvloeier, omdat de verzwakte planten gevoelig zijn geworden voor andere ziekten

220. Zwarte bladpunten aan nieuw blad.

Het aangetaste gebied kan voortschrijdend een gele band vertonen.

Calcium gebrek

Zie bemesting.

221. Zwarte tot bruine ringvormige vlekken.

Pathogeen:Dendrobium virusziekte

Vernietig de plant

222. Zwarte vlekken, streken of lijnen

Vaak verzonken

Pathogeen: Odontoglossum Ringspot Virus

Vernietig de plant

223. Zwarte tot bruine vlekken of beschadigingen

Cirkelvormig of onregelmatig van vorm.

Pathogeen: Septoria selenophomoides.

Behandel de plant met Zineb of Benlate + uitvloeier.

224. Zwarte sporenstructuren, verhoogd, die zich in het midden van purperen aantastingen ontwikkelen

Gewoonlijk langwerpig en parallel aan de nerven, de aantastingen worden streken, onregelmatige vlekken of diamantvormige plekken. Bij veroudering wordt het midden taankleurig en gezwollen. Een zwarte schimmel structuur ontstaat.

Zij kunnen streken, onregelmatige vlekken of diamantvormige plekken worden.

Vooral op Ascocentrum, Vanda en hun hybriden

Pathogeen: Guignardia species

Geen bestrijdingsmiddel bekend. Bescherm andere planten in de directe omgeving tegen besmetting. Spuiten met Benlate + uitvloeier werkt rede­lijk goed tegen verspreiding.

225. Zwarte nieuwe en oude bladeren

Gehele blad wordt zwart en week.

Te veel stikstof.

Zie bemesting.

226. Zwarte sporenstructuren, verheven, op kleine bruine tot taankleurige vlekjes.

De pukkels kunnen een licht gezwollen, rood tot purperzwarte rand hebben.

Pathogeen: Phyllostictina pyriformis

Spuit met Benlate+uitvloeier.

227. Zwarte tot bruine ringen, streken en vlekken

Ontstaat meestal eerst op ouder blad

Pathogeen: CyMV- Cym. Mosaic Virus

Vernietig de plant

228. Zwarte tot bruine vlekken of beschadigingen

Lijken vettig

Pathogeen: Diplodia laeliocattleya

Spuit of dompel bovendien de gehele plant met Dithane M-22/-45/S-31, of Maneb, Tersan LSR of Mancozeb.

229. Zwarte tot bruine vlekken.

Gewoonlijk verzonken en ovaal. Vaak in concentrische cirkels, aan de onderzijde van het blad. Planten kunnengedrongen, in de groei achtergebleven, zijn

Pathogeen: CyMV

Cym.Mosaic Virus

Vernietig de plant

230. Zwarte tot roodbruine plekken

Het kunnen vlekken zijn, of streken, of ringen dood weefsel, of diamantvormige beschadigingen, die beginnen als gele/ witte weefselvlekken. Het blad kan voortijdig afvallen.

Pathogeen: Spathoglottis diamantvlek virusziekte

Vernietig de plant

231. Zwarte of oranje puistjes

De vlekken/ puistjes zijn in concentrische ringen aan de onderzijde van het blad te vinden

Pathogeen:Sphenospora kevorkianii

Vernietig de aangetaste plantendelen

232. Zwarte beschadigingen

Deze zijn droog en lijken oud.

Pathogeen:Phytophthora cactorum

Verwijder aangetast weefsel. Sproei de plant met Zineb of dompel in een Bordeaux oplossing (Koper hydroxide)

233. Zwarte vlekken & streken op ouder blad.

Naarmate de vlekken groter worden sterft het weefsel af en smelten de vlekken samen tot hiëroglief-achtige patronen. Het blad kan rood-paarse ringen vertonen, of uitgerekte, gevlekte, diamantvormige chlorotische (lichte, gele of witachtige) vlekken. De plant kan gedrongen of abnormale groei te zien geven.

Pathogeen:Odontoglossum ringspot virus. TMVO

Vernietig de plant

234. Zwarte tot bruine vlekken

Omgrensd door een waterachtige bruin gebied. Er kan vocht uit gedrukt worden. Het aangetaste gebied is gewoonlijk klein en onregelmatig met een geelachtig voortschrijdend rand.

Pathogeen:Phytophthora cactorum.

Verwijder aangetast weefsel. Sproei de plant met Zineb of dompel in een Bordeaux oplossing (Koper hydroxide)